Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15/07/2022: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/07/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 04 đến trang 08)
12/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 10)
03/07/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Cẩm Thượng,thành phố Hải Dương tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương. (từ trang 11 đến trang 13)
12/07/2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (từ trang 14 đến trang 18)
12/07/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (từ trang 19 đến trang 30)
12/07/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025. (từ trang 31 đến trang 72)
12/07/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. (từ trang 73 đến trang 74)
12/07/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021. (từ trang 75 đến trang 76)
12/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022. (từ trang 77 đến trang 78)
12/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 79 đến trang 155)
12/07/2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 156 đến trang 158)
12/07/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. (từ trang 159 đến trang 161)
12/07/2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. (từ trang 162 đến trang 164)
08/07/2022 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 165 đến trang 167)
10/07/2022 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 168 đến trang 171)
3,472,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner