Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 31/12/2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2014 Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 03 đến trang 58)
11/12/2014 Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 59 đến trang 129)
11/12/2014 Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới Nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020. (từ trang 130 đến trang 131)
11/12/2014 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, điều chỉnh mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 132 đến trang 135)
11/12/2014 Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 136 đến trang 138)
11/12/2014 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 139 đến trang 143)
11/12/2014 Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 144 đến trang 148)
11/12/2014 Nghị quyết số 97/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 149 đến trang 153)
11/12/2014 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố, quảng trường trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà. (từ trang 154 đến trang 156)
11/12/2014 Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn. (từ trang 157 đến trang 160)
11/12/2014 Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. (trang 161)
3,418,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner