Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 xuất bản ngày 15/03/2008: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/02/2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. (từ trang 04 đến trang 05)
06/03/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 17)
17/03/2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc. (từ trang 18 đến trang 21)
17/03/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà. (từ trang 22 đến trang 24)
17/03/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương. (từ trang 25 đến trang 27)
17/03/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. (từ trang 28 đến trang 30)
17/03/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn. (từ trang 31 đến trang 34)
17/03/2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh. (từ trang 35 đến trang 37)
17/03/2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng. (từ trang 38 đến trang 41)
17/03/2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành. (từ trang 42 đến trang 44)
17/03/2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. (từ trang 45 đến trang 48)
17/03/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. (từ trang 49 đến trang 52)
17/03/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang. (từ trang 53 đến trang 56)
17/03/2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách. (từ trang 57 đến trang 60)
17/03/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ. (từ trang 61 đến trang 62)
17/03/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 63 đến trang 64)
17/03/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương. (từ trang 65 đến trang 66)
17/03/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. (từ trang 67 đến trang 70)
17/03/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 71 đến trang 72)
17/03/2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức về dân số cho Sở Y tế. (từ trang 73 đến trang 74)
17/03/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 75 đến trang 76)
31/01/2008 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, Hướng nghiệp - Dạy nghề Kinh Môn. (từ trang 77 đến trang 79)
04/02/2008 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đính chính Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008. (từ trang 80 đến trang 81)
3,110,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner