Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 31/12/2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/12/2015 Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 03 đến trang 08)
10/12/2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 32)
10/12/2015 Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. (từ trang 33 đến trang 68)
10/12/2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014. (từ trang 69 đến trang 77)
10/12/2015 Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 78 đến trang 119)
10/12/2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 120 đến trang 151)
10/12/2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 152 đến trang 159)
10/12/2015 Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. (từ trang 160 đến trang 162)
10/12/2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hải Dương năm 2016. (từ trang 163 đến trang 175)
10/12/2015 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 176 đến trang 177)
10/12/2015 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 178 đến trang 180)
3,472,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner