Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 31/03/2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/02/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 03 đến trang 20)
14/03/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 21 đến trang 23)
14/03/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 24 đến trang 63)
23/03/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa,xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 64 đến trang 71)
08/03/2016 Quyết định số 617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 72 đến trang 81)
09/03/2016 Quyết định số 626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về khen thưởng Làng, Khu dân cư văn hóa và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 82 đến trang 83)
09/03/2016 Quyết định số 633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 84 đến trang 92)
14/03/2016 Quyết định số 671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 93 đến trang 110)
03/02/2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Phòng không nhân dân năm 2016. (từ trang 111 đến trang 112)
03/02/2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 113 đến trang 115)
11/03/2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. (từ trang 116 đến trang 118)
3,450,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner