Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 xuất bản ngày 15/12/2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/11/2007 Quyết định số 4219/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
18/12/2007 Quyết định số 4521/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Miễn thu một số loại phí, lệ phí thuộc danh mục được miễn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 05 đến trang 07)
21/12/2007 Quyết định số 4614/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 08 đến trang 21)
21/12/2007 Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008. (từ trang 22 đến trang 53)
04/12/2007 Quyết định số 4272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân bổ kinh phí dự phòng sự nghiệp giáo dục Khu vực huyện, thành phố năm 2007. (từ trang 54 đến trang 55)
05/12/2007 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. (từ trang 56 đến trang 57)
05/12/2007 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. (từ trang 58 đến trang 59)
05/12/2007 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Giải phóng mặt bằng thuộc thành phố Hải Dương. (từ trang 60 đến trang 62)
19/12/2007 Quyết định số 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Truyền hình cáp Hải Dương thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. (từ trang 63 đến trang 66)
26/12/2007 Quyết định số 4687/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang. (từ trang 67 đến trang 69)
27/12/2007 Quyết định số 4779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Phòng Công chứng Số 2 sang đơn vị sự nghiệp. (từ trang 70 đến trang 72)
27/12/2007 Quyết định số 4780/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Phòng Công chứng Số 1 sang đơn vị sự nghiệp. (từ trang 73 đến trang 75)
3,386,226 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner