Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 15 xuất bản ngày 30/12/2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã. (từ trang 03 đến trang 04)
20/12/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 07)
20/12/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013. (từ trang 08 đến trang 57)
20/12/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010. (từ trang 58 đến trang 66)
20/12/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011. (từ trang 67 đến trang 76)
21/12/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 77 đến trang 78)
21/12/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập. (từ trang 79 đến trang 81)
10/12/2012 Quyết định số 2947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. (từ trang 82 đến trang 83)
28/12/2012 Quyết định số 3227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động về Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015. (từ trang 84 đến trang 90)
28/12/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. (từ trang 91 đến trang 96)
3,429,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner