Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 xuất bản ngày 01/08/2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/08/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
06/08/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư. (từ trang 05 đến trang 06)
06/08/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư. (từ trang 07 đến trang 09)
10/08/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. (từ trang 10 đến trang 16)
10/08/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. (từ trang 17 đến trang 23)
16/07/2009 Quyết định số 2470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 24 đến trang 42)
16/07/2009 Quyết định số 2471/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 43 đến trang 59)
11/08/2009 Quyết định số 2788/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 đối với giáo dục mâmf non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 60 đến trang 62)
11/08/2009 Quyết định số 2794/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội hữu nghị Việt - Úc tỉnh Hải Dương. (từ trang 63 đến trang 64)
17/08/2009 Quyết định số 2831/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Kim Thành. (từ trang 65 đến trang 66)
26/08/2009 Chỉ thị số 18/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại. (từ trang 67 đến trang 69)
3,409,810 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner