Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 15/07/2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/08/2006 Quyết định số 2750/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 73)
17/08/2006 Quyết định số 2827/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 tỉnh Hải Dương. (từ trang 74 đến trang 82)
11/08/2006 Quyết định số 2762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. (từ trang 83 đến trang 84)
14/08/2006 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. (từ trang 85 đến trang 103)
17/08/2006 Quyết định số 2812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án giá giống bố mẹ và giống lúa thương phẩm làm cơ sở xác định kinh phí trợ giá giống vụ chiêm xuân năm 2006. (từ trang 104 đến trang 105)
21/08/2006 Quyết định số 2853/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 106 đến trang 114)
21/08/2006 Quyết định số 2854/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên, đổi tên đường phố, quảng trường trên địa bàn thành phố Hải Dương. (từ trang 115 đến trang 124)
21/08/2006 Quyết định số 2855/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. (trang 125)
23/08/2006 Quyết định số 2880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường Trung học Nông nghiệp Hải Dương thành Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT Hải Dương. (từ trang 126 đến trang 127)
18/08/2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. (từ trang 128 đến trang 131)
3,111,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner