Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 08 xuất bản ngày 15/09/2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/09/2006 Quyết định số 3334/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 03 đến trang 11)
15/09/2006 Quyết định số 3201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước thành phố Hải Dương giai đoạn 2006-2010. (từ trang 12 đến trang 20)
18/09/2006 Quyết định số 3213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005. (từ trang 21 đến trang 22)
20/09/2006 Quyết định số 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án giá giống lúa bố mẹ để sản xuất hạt lai F1 và giống lúa Đặc sản làm cơ sở xác định kinh phí trợ giá giống vụ mùa năm 2006. (từ trang 23 đến trang 24)
21/09/2006 Quyết định số 3256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Nam Sách. (từ trang 25 đến trang 26)
22/09/2006 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. (từ trang 27 đến trang 29)
22/09/2006 Quyết định số 3284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa Gia đình huyện Ninh Giang. (trang 30)
27/09/2006 Quyết định số 3315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xúc tiến thương mại- du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 31 đến trang 33)
27/09/2006 Quyết định số 3316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duỵệt Đề án Phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010. (từ trang 34 đến trang 46)
27/09/2006 Quyết định số 3317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thương mại hàng hoá tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010. (từ trang 47 đến trang 64)
29/09/2006 Quyết định số 3359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Hỗ trợ giá giống khoai tây vụ Đông Xuân năm 2006 - 2007. (trang 65)
3,395,891 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner