Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 31/12/2021: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. (từ trang 02 đến trang 06)
08/12/2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022. (từ trang 07 đến trang 18)
08/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. (từ trang 19 đến trang 24)
08/12/2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030. (từ trang 25 đến trang 32)
08/12/2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. (từ trang 33 đến trang 35)
08/12/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022. (từ trang 36 đến trang 52)
08/12/2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. (từ trang 53 đến trang 58)
3,423,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner