Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 xuất bản ngày 01/07/2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/07/2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp bổ sung trong thời gian tới; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. (từ trang 03 đến trang 08)
09/07/2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 10)
09/07/2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư. (từ trang 11 đến trang 13)
09/07/2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đề nghị công nhận thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh là đô thị loại IV. (trang 14)
09/07/2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 15)
09/07/2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. (trang 16)
02/07/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 17 đến trang 27)
14/07/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 28 đến trang 34)
10/07/2009 Quyết định số 2400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đề án quy hoạch và phát triển các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 35 đến trang 46)
14/07/2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thi hành Luật Thi hành án dân sự. (từ trang 47 đến trang 49)
3,409,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner