Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 03  ngày 31-3
13 văn bản
Số 04  ngày 01-4
26 văn bản
Số 05  ngày 01-5
15 văn bản
Số 06  ngày 01-7
29 văn bản
Số 07  ngày 01-8
17 văn bản
Số 08  ngày 01-9
9 văn bản
Số 09  ngày 01-10
7 văn bản
Số 10  ngày 02-10
6 văn bản
Số 11  ngày 01-11
10 văn bản
Số 12  ngày 01-12
11 văn bản
Số 13  ngày 20-12
10 văn bản
Số 14  ngày 24-12
3 văn bản
Số 15  ngày 25-12
8 văn bản
Số 16  ngày 27-12
31 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

195 văn bản gồm 53 văn bản quy phạm pháp luật và 142 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 3-2011
13 văn bản
 
Tháng 4-2011
26 văn bản
 
Tháng 5-2011
15 văn bản
 
Tháng 7-2011
29 văn bản
 
Tháng 8-2011
17 văn bản
 
Tháng 9-2011
9 văn bản
 
Tháng 10-2011
13 văn bản
 
Tháng 11-2011
10 văn bản
 
Tháng 12-2011
63 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
31 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
164 văn bản
 
 
 
3,451,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner