Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 30-3
13 văn bản
Số 03  ngày 30-3
9 văn bản
Số 04 + 05  ngày 30-5
10 văn bản
Số 06 + 07  ngày 30-6
17 văn bản
Số 08  ngày 30-7
16 văn bản
Số 09 + 10  ngày 30-7
1 văn bản
Số 11  ngày 30-10
32 văn bản
Số 13  ngày 30-10
1 văn bản
Số 14 + 15  ngày 30-10
1 văn bản
Số 16 + 17  ngày 30-12
9 văn bản
Số 18 + 19  ngày 30-12
5 văn bản
Số 20 + 21  ngày 30-12
2 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

116 văn bản gồm 65 văn bản quy phạm pháp luật và 51 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 3-2019
22 văn bản
 
Tháng 5-2019
10 văn bản
 
Tháng 6-2019
17 văn bản
 
Tháng 7-2019
17 văn bản
 
Tháng 10-2019
34 văn bản
 
Tháng 12-2019
16 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
37 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
79 văn bản
 
 
 
3,398,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner