Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 11 xuất bản ngày 28/12/2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/12/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 17)
20/12/2009 Quyết định số 42/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 25)
20/12/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. (từ trang 26 đến trang 27)
20/12/2009 Quyết định số 44/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 28 đến trang 45)
20/12/2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010. (từ trang 46 đến trang 78)
20/12/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế. (từ trang 79 đến trang 80)
20/12/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 81 đến trang 82)
20/12/2009 Quyết định số 48/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu làm cơ sở miễn thủy lợi phí cho nông dân và lập dự toán cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 83 đến trang 86)
20/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 87 đến trang 92)
31/12/2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính. (từ trang 93 đến trang 100)
15/12/2009 Quyết định số 4359/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương. (từ trang 101 đến trang 103)
16/12/2009 Quyết định số 4408/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 104 đến trang 105)
24/12/2009 Quyết định số 4489/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận Điều lệ Hiệp hội Bánh đậu xanh tỉnh Hải Dương. (trang 106)
30/12/2009 Quyết định số 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương. (từ trang 107 đến trang 109)
11/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ – CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. (từ trang 110 đến trang 111)
29/12/2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Canh Dần năm 2010. (từ trang 112 đến trang 116)
30/12/2009 Chỉ thị số 29/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2010. (từ trang 117 đến trang 120)
3,377,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner