Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 xuất bản ngày 30/04/2022: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/04/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 08)
20/04/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022. (từ trang 09 đến trang 60)
27/04/2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 61 đến trang 62)
07/03/2022 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 63 đến trang 85)
17/03/2022 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. (từ trang 86 đến trang 102)
21/03/2022 Quyết định số 686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương. (từ trang 103 đến trang 117)
24/03/2022 Quyết định số 707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương. (từ trang 118 đến trang 144)
13/04/2022 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 145 đến trang 157)
3,460,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner