Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 31/12/2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/07/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (thị trấn Kinh Môn, thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân), huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (trang 04)
06/08/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 08)
28/09/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 15)
30/10/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". (từ trang 16 đến trang 42)
19/11/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng. (từ trang 43 đến trang 58)
19/11/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 59 đến trang 79)
09/12/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 80 đến trang 85)
18/12/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015- 2016. (từ trang 86 đến trang 88)
18/12/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014. (từ trang 89 đến trang 98)
23/10/2015 Quyết định số 2671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ các nghề đào tạo cho người khuyết tật thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề tỉnh Hải Dương. (từ trang 99 đến trang 101)
23/10/2015 Quyết định số 2726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 102 đến trang 105)
23/10/2015 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 106 đến trang 110)
14/10/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. (từ trang 111 đến trang 114)
03/11/2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 115 đến trang 117)
18/12/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 118 đến trang 120)
23/12/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 121 đến trang 123)
3,448,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner