Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30/12/2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV”. (từ trang 03 đến trang 04)
13/12/2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 29)
13/12/2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 30 đến trang 51)
13/12/2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND ngày 19/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020. (từ trang 52 đến trang 53)
13/12/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh vềtình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 54 đến trang 61)
13/12/2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017. (từ trang 62 đến trang 88)
13/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 89 đến trang 99)
13/12/2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019. (từ trang 100 đến trang 121)
13/12/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. (từ trang 122 đến trang 124)
3,424,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner