Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 30/04/2022: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 05)
29/04/2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhnội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 14)
29/04/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 15 đến trang 17)
29/04/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 18 đến trang 25)
29/04/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 26 đến trang 30)
29/04/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 31 đến trang 35)
29/04/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 36 đến trang 38)
29/04/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. (từ trang 39 đến trang 42)
29/04/2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400. (từ trang 43 đến trang 45)
29/04/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. (từ trang 46 đến trang 101)
29/04/2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 102 đến trang 123)
29/04/2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng. (từ trang 124 đến trang 125)
29/04/2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022. (từ trang 126 đến trang 127)
3,157,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner