Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 xuất bản ngày 10/12/2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 03 đến trang 08)
11/12/2008 Nghị quyết số 103/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về̀ dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009. (từ trang 09 đến trang 32)
11/12/2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2009. (từ trang 33 đến trang 51)
11/12/2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 57)
11/12/2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch một số loại đất tỉnh Hải Dương đến năm 2010. (từ trang 58 đến trang 65)
11/12/2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 66 đến trang 67)
11/12/2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình từ nay đến 2015. (từ trang 68 đến trang 71)
11/12/2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh. (từ trang 72 đến trang 73)
11/12/2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 tỉnh Hải Dương. (từ trang 74 đến trang 76)
11/12/2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đề nghị công nhận Thành phố Hải Dương là đô thị loại II. (trang 77)
11/12/2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Thanh Bình để mở rộng phường Lê Thanh Nghị và thành lập phường Tân Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường Ngọc Châu để thành lập phường Nhị Châu thuộc thành phố Hải Dương. (từ trang 78 đến trang 80)
11/12/2008 Nghị quyết số 113/2008/NQ -HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2009 tỉnh Hải Dương. (từ trang 81 đến trang 83)
11/12/2008 Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 84 đến trang 86)
3,486,986 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner