Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 31/12/2021: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/12/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 05)
30/12/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 21)
08/12/2021 Nghị quyết số 57/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển loại rừng. (từ trang 22 đến trang 23)
08/12/2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2020. (từ trang 24 đến trang 62)
08/12/2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương. (từ trang 63 đến trang 127)
07/12/2021 Quyết định số 3637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 128 đến trang 168)
16/12/2021 Quyết định số 3764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương Giai đoạn 2021-2030. (từ trang 169 đến trang 170)
3,450,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner