Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 xuất bản ngày 01/04/2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/03/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 13)
26/03/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 14 đến trang 21)
21/04/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. (từ trang 22 đến trang 24)
21/04/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải. (từ trang 25 đến trang 30)
21/04/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí đường 188 theo tháng, quý. (từ trang 31 đến trang 32)
18/03/2009 Quyết định số 1016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 33 đến trang 35)
25/03/2009 Quyết định số 1112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. (từ trang 36 đến trang 39)
02/04/2009 Quyết định số 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn về định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 40)
10/04/2009 Quyết định số 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
13/04/2009 Quyết định số 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy sản. (từ trang 43 đến trang 45)
27/04/2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện công tác dân vận theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 46 đến trang 48)
3,397,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner