Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 30/01/2021: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/12/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. (từ trang 03 đến trang 12)
24/12/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021 - 2025). (từ trang 13 đến trang 15)
24/12/2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021. (từ trang 16 đến trang 68)
24/12/2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. (từ trang 69 đến trang 77)
24/12/2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 78 đến trang 84)
24/12/2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 85 đến trang 87)
24/12/2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương. (từ trang 88 đến trang 90)
24/12/2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 91 đến trang 98)
24/12/2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 99 đến trang 101)
24/12/2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021. (từ trang 102 đến trang 104)
24/12/2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. (từ trang 105 đến trang 116)
24/12/2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 117 đến trang 154)
24/12/2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 155 đến trang 161)
3,397,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner