Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 01/03/2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/02/2006 Quyết định số 588/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hoá - Thông tin. (từ trang 03 đến trang 05)
16/03/2006 Quyết định số 938/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Chi cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi thành Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 06 đến trang 09)
16/03/2006 Quyết định số 940/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều thành Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. (từ trang 10 đến trang 13)
29/03/2006 Quyết định số 1160/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 14 đến trang 15)
14/02/2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2006. (từ trang 16 đến trang 19)
13/03/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2006. (từ trang 20 đến trang 23)
08/03/2006 Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành "Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn sơn- Hải Dương”. (từ trang 24 đến trang 33)
15/03/2006 Quyết định số 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Kim Thành”. (từ trang 34 đến trang 42)
31/03/2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. (từ trang 43 đến trang 44)
3,398,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner