Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 08 xuất bản ngày 01/09/2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/09/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt tên phố trên địa bàn thành phố Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
24/09/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư. (từ trang 05 đến trang 13)
15/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. (từ trang 14 đến trang 21)
21/10/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 22 đến trang 27)
05/10/2009 Chỉ thị số 21/2009/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 28 đến trang 30)
15/10/2009 Chỉ thị số 22/2009/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. (từ trang 31 đến trang 35)
28/10/2009 Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
11/09/2009 Quyết định số 3221/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 41)
02/10/2009 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. (từ trang 42 đến trang 44)
06/10/2009 Quyết định số 3548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Bóng bàn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 45 đến trang 47)
13/10/2009 Quyết định số 3596/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trường trung học phổ thông Bến Tắm. (trang 48)
16/10/2009 Quyết định số 3662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. (từ trang 49 đến trang 53)
3,409,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner