Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 xuất bản ngày 01/05/2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/07/2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 03 đến trang 06)
21/07/2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 07 đến trang 13)
21/07/2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 14 đến trang 17)
21/07/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2005. (từ trang 18 đến trang 19)
21/07/2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (trang 20)
21/07/2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mở rộng quy mô thị trấn Nam Sách và điều chỉnh quy mô một số xã ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. (từ trang 21 đến trang 22)
21/07/2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 24)
21/07/2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố, Quảng trường trên địa bàn thành phố Hải Dương và thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. (từ trang 25 đến trang 26)
21/07/2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Hải Dương. (từ trang 27 đến trang 28)
20/07/2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 29 đến trang 32)
20/07/2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 33 đến trang 36)
3,415,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner