Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 03/10/2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01/08/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 08)
01/08/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 12)
05/08/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 13 đến trang 27)
18/08/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3149/2002/QĐ-UB ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (trang 28)
18/08/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 29 đến trang 41)
20/09/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 42 đến trang 54)
23/09/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 55 đến trang 84)
17/08/2016 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung của “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương. (từ trang 85 đến trang 86)
05/09/2016 Quyết định số 2433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 87 đến trang 98)
05/09/2016 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 99 đến trang 110)
20/09/2016 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. (trang 111)
21/09/2016 Quyết định số 2559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. (từ trang 112 đến trang 114)
21/09/2016 Quyết định số 2576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020”. (trang 115)
21/09/2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017. (từ trang 116 đến trang 118)
30/09/2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự. (từ trang 119 đến trang 121)
3,450,347 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner