Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 12 xuất bản ngày 31/12/2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/05/2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 47)
05/10/2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 48 đến trang 52)
05/10/2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 53 đến trang 60)
05/10/2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 61 đến trang 66)
05/10/2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 67 đến trang 87)
05/10/2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 88 đến trang 89)
05/10/2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 90 đến trang 91)
05/10/2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. (từ trang 92 đến trang 95)
05/10/2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017. (từ trang 96 đến trang 100)
05/10/2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 101 đến trang 105)
3,390,365 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner