Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 xuất bản ngày 07/08/2010: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/07/2010 Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 04 đến trang 09)
08/07/2010 Nghị quyết số 139/2010/NQ - UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 10 đến trang 14)
08/07/2010 Nghị quyết số 140/2010/NQ - UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương. (từ trang 15 đến trang 25)
08/07/2010 Nghị quyết số 141/2010/NQ - UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 26 đến trang 27)
08/07/2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 28)
08/07/2010 Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 29)
02/07/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trong đô thị và phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 30 đến trang 42)
20/07/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 43 đến trang 46)
20/07/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 47 đến trang 48)
20/07/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương. (từ trang 49 đến trang 50)
20/08/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ chức khuyến nông cấp xã. (từ trang 51 đến trang 53)
30/07/2010 Chỉ thị số 14/2010/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 54 đến trang 56)
20/07/2010 Quyết định số 1842/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Dự án khu phía Tây cầu Phú Lương, thành phố Hải Dương vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 57 đến trang 58)
20/07/2010 Quyết định số 1862/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Điều lệ Hiệp hội Sản xuất và thương mại “Nếp cái hoa vàng” Kinh Môn. (trang 59)
21/07/2010 Quyết định số 1865/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 60 đến trang 62)
21/07/2010 Quyết định số 1872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. (từ trang 63 đến trang 65)
21/07/2010 Quyết định số 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. (từ trang 66 đến trang 68)
21/07/2010 Quyết định số 1876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. (từ trang 69 đến trang 70)
21/07/2010 Quyết định số 1877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở lớp hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở Khóa 2 năm 2010. (từ trang 71 đến trang 72)
16/08/2010 Quyết định số 2114/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư và trung tâm thương mại làng nghề Lược – Vac, xã Thái Học, huyện Bình Giang vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 73 đến trang 74)
25/08/2010 Quyết định số 2212/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Khu B) vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 75 đến trang 76)
25/08/2010 Quyết định số 2213/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Đông mở rộng, thành phố Hải Dương vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 77 đến trang 78)
27/08/2010 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 79 đến trang 81)
3,455,704 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner