Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 11 xuất bản ngày 15/12/2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 08)
20/12/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 15)
20/12/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 17)
20/12/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 24)
23/12/2008 Quyết định số 4908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố. (từ trang 25 đến trang 27)
23/12/2008 Quyết định số 4909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. (từ trang 28 đến trang 30)
23/12/2008 Quyết định số 4910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. (từ trang 31 đến trang 33)
18/12/2008 Chỉ thị số 20/CT- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. (từ trang 34 đến trang 35)
3,460,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner