Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 31/07/2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07/07/2014 Nghị quyết số 80/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, công trình công cộng, điểm dân cư nong thôn trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 04 đến trang 33)
08/07/2014 Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 34 đến trang 37)
08/07/2014 Nghị quyết số 81/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 38 đến trang 42)
08/07/2014 Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015. (từ trang 43 đến trang 45)
08/07/2014 Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung số lượng người làm việc thuộc bậc học Mầm non và bậc Trung học phổ thông năm 2014. (từ trang 46 đến trang 50)
04/06/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 51 đến trang 55)
04/06/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đạt tên, đổi tên đường, phố và cong trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 56 đến trang 62)
09/06/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 63 đến trang 72)
16/07/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 73 đến trang 77)
17/07/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015. (từ trang 78 đến trang 80)
28/07/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 81 đến trang 84)
15/06/2014 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 85 đến trang 94)
19/06/2014 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kẻ Sặt đến năm 2020 tại vị trí quy hoạch đất công trình công cộng ven đường 392. (từ trang 95 đến trang 96)
19/06/2014 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đến hết ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ư. (từ trang 97 đến trang 99)
19/06/2014 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. (từ trang 100 đến trang 104)
01/07/2014 Quyết định số 1692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung một số nghề đào tạo cho lao động nông thôn. (từ trang 105 đến trang 106)
08/07/2014 Quyết định số 1718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Doanh nghiệp thành phố Hải Dương. (từ trang 107 đến trang 108)
08/07/2014 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. (từ trang 109 đến trang 112)
09/07/2014 Quyết định số 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển đổi mô hình Văn phòng công chứng. (trang 113)
15/07/2014 Quyết định số 1752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015. (từ trang 114 đến trang 117)
17/06/2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ. (từ trang 118 đến trang 120)
03/07/2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 121 đến trang 130)
3,159,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner