Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 xuất bản ngày 01/11/2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/11/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 11)
12/11/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 12 đến trang 23)
12/11/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phân cấp đăng ký phương tiện thủy điện nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 24 đến trang 25)
11/12/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 26 đến trang 62)
11/12/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng. (từ trang 63 đến trang 64)
15/12/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 65 đến trang 104)
11/11/2009 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. (từ trang 105 đến trang 106)
23/11/2009 Chỉ thị số 25/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh. (từ trang 107 đến trang 109)
3,433,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner