Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 30/05/2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/04/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 09)
14/04/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 10 đến trang 12)
29/04/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 13 đến trang 30)
06/05/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016. (từ trang 31 đến trang 96)
23/05/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 97 đến trang 104)
12/04/2016 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 105 đến trang 117)
13/04/2016 Quyết định số 945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 118 đến trang 119)
15/04/2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 120 đến trang 123)
06/05/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017. (từ trang 124 đến trang 126)
3,450,272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner