Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 xuất bản ngày 15/02/2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009. (từ trang 03 đến trang 35)
23/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh quy định việc thu, nộp quản lý và sử dụng Phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
09/01/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu Phí tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc. (từ trang 38 đến trang 39)
26/02/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi Điều 7 Chương III của "Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương" (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ - UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Hải Dương). (từ trang 40 đến trang 41)
05/01/2009 Quyết định số 22/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. (trang 42)
05/01/2009 Quyết định số 23/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố. (từ trang 43 đến trang 44)
05/01/2009 Quyết định số 24/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trường Trung học phổ thông Bến Tắm. (trang 45)
13/01/2009 Chỉ thị số 01/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ - TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 46 đến trang 47)
10/02/2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự năm 2009. (từ trang 48 đến trang 51)
17/02/2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. (từ trang 52 đến trang 54)
3,414,235 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner