Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 xuất bản ngày 02/08/2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/07/2013 Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 03 đến trang 06)
18/07/2013 Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 07 đến trang 09)
18/07/2013 Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 10 đến trang 15)
18/07/2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 16 đến trang 18)
18/07/2013 Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 19 đến trang 23)
18/07/2013 Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập phường Ái Quốc, phường Thạch Khôi thuộc Thành phố Hải Dương. (từ trang 24 đến trang 25)
04/07/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". (từ trang 26 đến trang 27)
31/07/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014. (từ trang 28 đến trang 30)
31/07/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 31 đến trang 35)
31/07/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
31/07/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tấng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020. (từ trang 38 đến trang 47)
05/07/2013 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 48 đến trang 60)
09/07/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDự toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 61 đến trang 69)
17/07/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện. (từ trang 70 đến trang 71)
3,397,217 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner