Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 08 xuất bản ngày 30/06/2022: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/06/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg. (từ trang 03 đến trang 04)
24/06/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 07)
24/06/2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 08 đến trang 09)
24/06/2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới – giai đoạn 2). (từ trang 10 đến trang 12)
24/06/2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390). (từ trang 13 đến trang 15)
24/06/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn. (từ trang 16 đến trang 19)
02/06/2022 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 20 đến trang 32)
07/06/2022 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”. (từ trang 33 đến trang 68)
21/06/2022 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 69 đến trang 72)
3,460,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner