Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 15-02
8 văn bản
Số 02  ngày 15-3
14 văn bản
Số 03  ngày 15-5
30 văn bản
Số 04  ngày 15-6
12 văn bản
Số 05  ngày 15-7
25 văn bản
Số 06  ngày 15-8
13 văn bản
Số 07  ngày 04-10
19 văn bản
Số 08  ngày 01-11
23 văn bản
Số 09  ngày 01-12
8 văn bản
Số 10  ngày 15-12
12 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

164 văn bản gồm 54 văn bản quy phạm pháp luật và 110 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2007
8 văn bản
 
Tháng 3-2007
14 văn bản
 
Tháng 5-2007
30 văn bản
 
Tháng 6-2007
12 văn bản
 
Tháng 7-2007
25 văn bản
 
Tháng 8-2007
13 văn bản
 
Tháng 10-2007
19 văn bản
 
Tháng 11-2007
23 văn bản
 
Tháng 12-2007
20 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
12 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
152 văn bản
 
 
 
2,380,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner