Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 30/08/2018: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 12)
11/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (từ trang 13 đến trang 25)
11/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. (từ trang 26 đến trang 35)
11/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 36 đến trang 40)
11/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 41 đến trang 42)
11/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018. (từ trang 43 đến trang 90)
11/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. (từ trang 91 đến trang 94)
11/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 95 đến trang 97)
11/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 98 đến trang 99)
04/07/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 100 đến trang 109)
18/07/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 110 đến trang 115)
18/07/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 116 đến trang 118)
18/07/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2018 - 2019. (từ trang 119 đến trang 120)
03/08/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 121 đến trang 128)
03/08/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 129 đến trang 131)
15/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 132 đến trang 143)
1,590,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner