Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 01/01/2010: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/01/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (trang 04)
20/01/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 15)
29/01/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành. (từ trang 16 đến trang 17)
01/02/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời mức phụ cấp cho chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư không do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm. (trang 18)
31/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (trang 19)
31/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 20 đến trang 21)
26/01/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2010. (từ trang 22 đến trang 24)
11/02/2010 Quyết định số 504/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận Trưởng ban đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh. (trang 25)
11/02/2010 Quyết định số 505/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi. (trang 26)
26/02/2010 Quyết định số 540/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án cái cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. (trang 27)
05/03/2010 Quyết định số 564/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Thầy thuốc Quân y tỉnh Hải Dương. (từ trang 28 đến trang 29)
24/03/2010 Quyết định số 685/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. (từ trang 30 đến trang 34)
31/03/2010 Quyết định số 718/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh. (từ trang 35 đến trang 36)
31/03/2010 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Thú y. (từ trang 37 đến trang 41)
31/03/2010 Quyết định số 725/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ thực vật. (từ trang 42 đến trang 45)
31/03/2010 Quyết định số 726/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn. (từ trang 46 đến trang 50)
12/04/2010 Quyết định số 870/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công nghệ Thông tin. (từ trang 51 đến trang 53)
12/04/2010 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. (từ trang 54 đến trang 58)
12/04/2010 Quyết định số 872/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. (từ trang 59 đến trang 61)
20/04/2010 Quyết định số 960/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Hải Dương. (từ trang 62 đến trang 64)
20/04/2010 Quyết định số SỐ: 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Nam Sách. (từ trang 65 đến trang 66)
12/03/2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 67 đến trang 68)
31/03/2010 Chỉ thị số 04/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa Đông - Xuân 2009-2010. (từ trang 69 đến trang 70)
05/04/2010 Chỉ thị số 05/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh (PRRS) trên đàn lợn. (từ trang 71 đến trang 72)
20/04/2010 Chỉ thị số 06/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 73 đến trang 74)
1,216,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner