Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 30/06/2019: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/05/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 04 đến trang 14)
14/05/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 15 đến trang 21)
22/05/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". (từ trang 22 đến trang 52)
30/05/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 53 đến trang 57)
04/06/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 58 đến trang 69)
10/06/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 70 đến trang 72)
18/06/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 73 đến trang 75)
18/06/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Thanh Sơn trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà. (từ trang 76 đến trang 77)
18/06/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước và môi trường Hải Dương trên địa bàn huyện Thanh Hà, huyện Ninh Giang và huyện Cẩm Giàng. (từ trang 78 đến trang 79)
18/06/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hồng Lạc, Công ty cổ phần nước sinh hoạt Việt Hồng, Công ty TNHH MTV nước sạch Phượng Hoàng, Công ty cổ phần Phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà, Công ty cổ phần nước sạch Thanh An và Doanh nghiệp tư nhân nước sạch Lâm Tới trên địa bàn huyện Thanh Hà. (từ trang 80 đến trang 83)
18/06/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Hợp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An, Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân trên địa bàn thành phố Chí Linh. (từ trang 84 đến trang 86)
18/06/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH nước sạch Cộng Lạc; Công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn; Công ty TNHH MTV điện nước Phương Anh và Công ty TNHH MTV nước sạch Hưng Đạo trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. (từ trang 87 đến trang 89)
18/06/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn trên địa bàn huyện Nam Sách. (từ trang 90 đến trang 91)
18/06/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng, Công ty cổ phần điện nước Cẩm Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. (từ trang 92 đến trang 94)
18/06/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH nước sạch An Bình trên địa bàn huyện Gia Lộc và huyện Thanh Miện. (từ trang 95 đến trang 96)
18/06/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên trên địa bàn huyện Bình Giang. (từ trang 97 đến trang 98)
19/06/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH nước sạch Bạch Đằng; Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xây dựng Mạnh Tùng; Công ty TNHH MTV nước sinh hoạt Long Hải và Hộ kinh doanh Vũ Văn Phong trên địa bàn huyện Kinh Môn. (từ trang 99 đến trang 101)
2,376,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner