Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 xuất bản ngày 30/10/2019: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/08/2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 07)
29/08/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. (từ trang 08 đến trang 09)
08/08/2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2019 - 2020. (từ trang 10 đến trang 11)
29/08/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 12 đến trang 22)
30/08/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 26)
16/09/2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương trên địa bàn huyện Kim Thành. (từ trang 27 đến trang 28)
27/09/2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 29 đến trang 36)
27/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương. (từ trang 37 đến trang 40)
15/10/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 41)
15/10/2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 42 đến trang 43)
21/10/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. (trang 44)
29/08/2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương. (từ trang 45 đến trang 49)
29/08/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019. (từ trang 50 đến trang 54)
29/08/2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019. (từ trang 55 đến trang 59)
29/08/2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. (từ trang 60 đến trang 61)
29/08/2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. (từ trang 62 đến trang 63)
29/08/2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế. (từ trang 64 đến trang 65)
29/08/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. (từ trang 66 đến trang 68)
27/08/2019 Quyết định số 3006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Điểm du lịch tỉnh Hải Dương. (từ trang 69 đến trang 70)
27/08/2019 Quyết định số 3007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Di tích chùa Trăm gian, xã An Bình, huyện Nam Sách là Điểm du lịch tỉnh Hải Dương. (từ trang 71 đến trang 72)
27/08/2019 Quyết định số 3008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Cụm di tích Đình Đầu - Nhà bia thành lập Tỉnh ủy - Phủ ủy Nam Sách, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách là Điểm du lịch tỉnh Hải Dương. (từ trang 73 đến trang 74)
29/08/2019 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Cẩm Vũ, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. (trang 75)
29/08/2019 Quyết định số 3032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. (trang 76)
29/08/2019 Quyết định số 3033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. (trang 77)
29/08/2019 Quyết định số 3034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. (trang 78)
29/08/2019 Quyết định số 3035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 79)
25/09/2019 Quyết định số 3311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chung một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 80 đến trang 81)
17/10/2019 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 82 đến trang 83)
22/10/2019 Quyết định số 3694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. (từ trang 84 đến trang 86)
25/10/2019 Quyết định số 3732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành khu dân cư; công nhận thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn. (từ trang 87 đến trang 92)
25/10/2019 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trường mầm non An Bình, xã An Bình, huyện Nam Sách đạt chuẩn quốc gia. (trang 93)
25/10/2019 Quyết định số 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trường mầm non Phạm Kha, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện đạt chuẩn quốc gia. (trang 94)
2,376,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner