Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 xuất bản ngày 05/07/2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/05/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 04 đến trang 07)
22/06/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 08 đến trang 09)
02/07/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý in, xuất bản và phát hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 10 đến trang 25)
08/05/2010 Quyết định số 1473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp. (từ trang 26 đến trang 29)
21/05/2010 Quyết định số 1292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo các dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 30 đến trang 31)
21/05/2010 Quyết định số 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 32 đến trang 33)
21/05/2010 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 34 đến trang 35)
28/05/2010 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh vào Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 36 đến trang 38)
04/06/2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông. (từ trang 39 đến trang 41)
09/06/2010 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Nguyễn Trãi thành Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. (trang 42)
09/06/2010 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. (từ trang 43 đến trang 45)
14/06/2010 Quyết định số 1516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. (trang 46)
22/06/2010 Quyết định số 1598/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố hết dịch Tai xanh (PRRS) ở lợn tại 04 huyện là Tứ Kỳ, Bình Giang, Gia lộc, Cẩm Giàng. (trang 47)
30/06/2010 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 48 đến trang 49)
30/06/2010 Quyết định số 1685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. (trang 50)
10/05/2010 Chỉ thị số 07/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 - 2011. (từ trang 51 đến trang 53)
18/05/2010 Chỉ thị số 08/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống tác hại của thuốc lá. (từ trang 54 đến trang 55)
19/05/2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo. (từ trang 56 đến trang 57)
21/05/2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn và tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện năm 2010. (từ trang 58 đến trang 61)
24/06/2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 64)
25/06/2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 65 đến trang 71)
1,766,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner