Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 xuất bản ngày 01/05/2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/05/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
13/05/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc công nhận làng nghề Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 13)
15/05/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội. (từ trang 14 đến trang 15)
18/05/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương. (từ trang 16 đến trang 22)
13/05/2009 Quyết định số 1779/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Y tế Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 25)
19/05/2009 Quyết định số 1850/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cử bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. (từ trang 26 đến trang 27)
22/05/2009 Quyết định số 1916/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ninh Giang. (từ trang 28 đến trang 29)
27/05/2009 Quyết định số 1954/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. (từ trang 30 đến trang 32)
15/05/2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) ở người. (từ trang 33 đến trang 34)
15/05/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. (từ trang 35 đến trang 37)
15/05/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. (từ trang 38 đến trang 39)
27/05/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để phòng dịch cúm A (H1N1). (từ trang 40 đến trang 41)
27/05/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước trong tình hình mới. (từ trang 42 đến trang 44)
29/05/2009 Chỉ thị số 15/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. (từ trang 45 đến trang 48)
1,473,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner