Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 xuất bản ngày 04/05/2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/03/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
14/04/2008 Quyết định số 30/2008/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 05 đến trang 18)
30/05/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế. (từ trang 19 đến trang 24)
10/04/2008 Chỉ thị số 07/2008/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 25 đến trang 27)
29/04/2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. (từ trang 28 đến trang 31)
02/05/2008 Quyết định số 1457/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các dự án giao thông. (từ trang 32 đến trang 34)
16/05/2008 Quyết định số 1671/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2008 – 2015”. (trang 35)
30/05/2008 Quyết định số 1844/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (từ trang 36 đến trang 39)
30/05/2008 Quyết định số 1845/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. (từ trang 40 đến trang 42)
06/05/2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2008 và kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2008 – 2009. (từ trang 43 đến trang 45)
1,445,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner