Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 15/05/2007: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/04/2007 Quyết định số 1466/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều thuộc Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài. (từ trang 05 đến trang 06)
03/05/2007 Quyết định số 1654/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 07 đến trang 13)
14/05/2007 Quyết định số 1789/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. (từ trang 14 đến trang 30)
30/03/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong năm 2007 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 31 đến trang 35)
02/04/2007 Quyết định số 1367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin trực thuộc UBND huyện Bình Giang. (từ trang 36 đến trang 39)
02/04/2007 Quyết định số 1368/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thể dục - Thể thao trực thuộc UBND huyện Bình Giang. (từ trang 40 đến trang 42)
06/04/2007 Quyết định số 1392/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 43 đến trang 45)
09/04/2007 Quyết định số 1406/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 761/QĐ - UBND ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trên Trang tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 46 đến trang 47)
09/04/2007 Quyết định số 1415/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. (từ trang 48 đến trang 50)
09/04/2007 Quyết định số 1416/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà hát chèo Hải Dương. (từ trang 51 đến trang 54)
09/04/2007 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương. (từ trang 55 đến trang 58)
09/04/2007 Quyết định số 1418/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin trực thuộc UBND huyện Kinh Môn. (từ trang 59 đến trang 62)
09/04/2007 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn. (từ trang 63 đến trang 64)
04/05/2007 Quyết định số 1663/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. (trang 65)
04/05/2007 Quyết định số 1664/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương. (trang 66)
04/05/2007 Quyết định số 1665/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành. (trang 67)
04/05/2007 Quyết định số 1666/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách. (trang 68)
04/05/2007 Quyết định số 1667/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang. (trang 69)
04/05/2007 Quyết định số 1668/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn. (trang 70)
04/05/2007 Quyết định số 1669/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà. (trang 71)
04/05/2007 Quyết định số 1670/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng. (trang 72)
04/05/2007 Quyết định số 1671/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. (từ trang 73 đến trang 74)
04/05/2007 Quyết định số 1672/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. (trang 75)
04/05/2007 Quyết định số 1673/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc. (trang 76)
04/05/2007 Quyết định số 1674/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh. (trang 77)
07/05/2007 Quyết định số 1686/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. (từ trang 78 đến trang 81)
08/05/2007 Quyết định số 1704/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp - Dạy nghề Thanh Miện. (từ trang 82 đến trang 84)
08/05/2007 Quyết định số 1705/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thể thao dưới nước trực thuộc Sở Thể dục - Thể thao. (từ trang 85 đến trang 88)
14/05/2007 Quyết định số 1781/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các tổ chức trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. (từ trang 89 đến trang 91)
10/05/2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm 2007 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2007 - 2008. (từ trang 92 đến trang 94)
2,376,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner