Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 xuất bản ngày 15/06/2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/05/2007 Quyết định số 1910/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 11)
11/06/2007 Quyết định số 2122/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 12 đến trang 19)
21/06/2007 Quyết định số 2301/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Qui định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 20 đến trang 28)
30/05/2007 Chỉ thị số 12/2007/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 29 đến trang 31)
21/06/2007 Chỉ thị số 15/2007/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. (từ trang 32 đến trang 33)
04/06/2007 Quyết định số 1992/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. (từ trang 34 đến trang 37)
04/06/2007 Quyết định số 1993/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. (từ trang 38 đến trang 40)
13/06/2007 Quyết định số 2189/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. (từ trang 41 đến trang 45)
27/06/2007 Quyết định số 2377/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Thanh Hà. (từ trang 46 đến trang 51)
27/06/2007 Quyết định số 2378/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Kinh Môn. (từ trang 52 đến trang 60)
04/06/2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. (từ trang 61 đến trang 62)
12/06/2007 Chỉ thị số 14/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. (từ trang 63 đến trang 64)
1,897,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner