Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 xuất bản ngày 15/07/2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/07/2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 04 đến trang 09)
17/07/2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương giai đoạn 2008-2010. (từ trang 10 đến trang 16)
17/07/2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 đến 2010. (từ trang 17 đến trang 25)
17/07/2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non Giai đoạn 2008-2010. (từ trang 26 đến trang 27)
04/07/2007 Chỉ thị số 16/2007/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 28 đến trang 31)
31/07/2007 Chỉ thị số 18/2007/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. (từ trang 32 đến trang 34)
12/06/2007 Quyết định số 2180/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2020”. (từ trang 35 đến trang 43)
15/06/2007 Quyết định số 2227/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. (từ trang 44 đến trang 45)
05/07/2007 Quyết định số 2474/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Nam Sách. (từ trang 46 đến trang 52)
05/07/2007 Quyết định số 2475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) xã Thạch Khôi-Huyện Gia Lộc. (từ trang 53 đến trang 59)
05/07/2007 Quyết định số 2476/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) xã Tân Hưng - Huyện Gia Lộc. (từ trang 60 đến trang 66)
16/07/2007 Quyết định số 2560/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển thôn, thành lập mới và đổi tên thôn thành khu dân cư thuộc thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. (từ trang 67 đến trang 70)
16/07/2007 Quyết định số 2561/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 71 đến trang 73)
16/07/2007 Quyết định số 2562/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 74 đến trang 75)
16/07/2007 Quyết định số 2563/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 76 đến trang 77)
16/07/2007 Quyết định số 2564/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 78 đến trang 79)
16/07/2007 Quyết định số 2565/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 80 đến trang 82)
16/07/2007 Quyết định số 2566/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 83 đến trang 85)
16/07/2007 Quyết định số 2568/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 86 đến trang 87)
16/07/2007 Quyết định số 2569/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 88 đến trang 90)
16/07/2007 Quyết định số 2570/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 91 đến trang 92)
16/07/2007 Quyết định số 2571/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 93 đến trang 95)
16/07/2007 Quyết định số 2572/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 96 đến trang 98)
26/07/2007 Quyết định số 2666/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 99 đến trang 100)
05/07/2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập PCLB-TKCN tại huyện Thanh Hà năm 2007. (từ trang 101 đến trang 103)
1,896,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner