Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 09 xuất bản ngày 01/12/2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/12/2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 03 đến trang 08)
06/12/2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 11)
06/12/2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008. (từ trang 12 đến trang 15)
06/12/2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2006. (từ trang 16 đến trang 17)
06/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2008 tỉnh Hải Dương. (từ trang 18 đến trang 19)
06/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng thành phố Hải Dương; Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương. (từ trang 20 đến trang 23)
06/12/2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư. (từ trang 24 đến trang 26)
06/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh. (từ trang 27 đến trang 28)
1,897,410 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner