Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 01/02/2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 10)
19/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 4316/2006/QĐ - UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh. (từ trang 11 đến trang 14)
19/01/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 15 đến trang 16)
16/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2012. (từ trang 17 đến trang 21)
06/01/2012 Quyết định số 26/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2012. (từ trang 22 đến trang 30)
16/01/2012 Quyết định số 165/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt dự án “Phát triển chăn nuôi, tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2011 - 2015”. (từ trang 31 đến trang 35)
16/01/2012 Quyết định số 166/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt dự án “Phát triển thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015”. (từ trang 36 đến trang 40)
16/01/2012 Quyết định số 168/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt dự án “Phòng và chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015”. (từ trang 41 đến trang 42)
19/01/2012 Quyết định số 210/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020". (từ trang 43 đến trang 57)
19/01/2012 Quyết định số 225/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, thị trấn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020". (từ trang 58 đến trang 83)
31/01/2012 Chỉ thị số 03/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại Thuế, Phí, Lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước. (từ trang 84 đến trang 87)
2,280,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner