Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 02 xuất bản ngày 01/03/2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/02/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 87)
04/02/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến hết năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 88 đến trang 92)
06/02/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 93 đến trang 104)
06/02/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến hết năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 105 đến trang 112)
06/02/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 113 đến trang 144)
29/02/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 145 đến trang 159)
2,376,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner